Despre proiect

Despre proiect

Titlul proiectului: Soluții integrate pentru probleme sociale și de mediu

Finanțator: Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!”

 Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economiei sociale în România, ca instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă şi incluziune socială.

 Obiective specifice:

a) Consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru cei din grupurile vulnerabile;

b) Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială (SES);

c) Promovarea și consolidarea capacității celor 5 SES de a deveni actori importanți ai economiei sociale în zonele vizate;

 Zona de acțiune/ Parteneri: București→ Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis;

                                                Argeș→ Asociația Partener pentru Tine (APT);

                                                Neamț→ Primăria Tarcău;

                                                Tulcea→ Primăria Ceamurlia de Jos;

                                                         → Asociația Letea în UNESCO.

Activitățile principale ale proiectului:

  • Managementul proiectului (planificare şi organizare);
  • Informare şi publicitate (lansare, materiale promovare);
  • Realizare cercetare în domeniul economiei sociale;
  • Organizare de târguri şi expoziţii (site comercializare produse, târg expoziţional).
  • Înfiinţarea structurilor de economie socială- SES;
  • Furnizare programelor de FPC (formarea grupului ţintă);
  • Dezvoltarea structurilor de SES create;

Afacerea Socială din Merișani

Asociația Partener pentru Tine a înființat în cadrul proiectului structura economiei sociale locale denumită ASOCIAȚIA ECOSOCIAL TRADIȚII.

Scopul ASOCIAȚIEI ECOSOCIAL TRADIȚII estedezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, precum și promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local.

Asociaţia ECOSOCIAL TRADIȚII va acţiona în sensul promovării economiei sociale şi a activităţilor de antreprenoriat social din regiune şi va contribui la dezvoltarea durabilă şi solidară a comunităţii sub aspect economic, social, cultural şi ecologic.

CE FACE ACUM SES-ul ASOCIAȚIA ECOSOCIAL TRADIȚII

- curs de croitorie certificat CNFPA pentru persoanele aparținând grupului țintă al proiectului: femei si romi

- un atelier de croitorie și țesături

Posted on 2015-03-29 by Ecosocial Traditii Home, Despre proiect 0 1604

Leave a CommentLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.
Compara 0
Next